Ilo kasvaa liikkuen -nykytilan arviointi on työkalu ohjelmassa mukana oleville yksiköille toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Arviointityökalun tavoitteena on auttaa varhaiskasvatusyksiköitä valitsemaan oikeat kehittämiskohteet. Työkalu löytyy verkkoalustalta, vaiheesta kaksi. Nykytilan arvioinnin täyttänyt yksikkö saa yhteenvedon vastauksistaan. Tehdessään arvioinnin kerran vuodessa yksikkö voi hyödyntää tuloksia vuosisuunnittelussa sekä pystyy seuraamaan oman toimintansa kehittymistä.

Ilo kasvaa liikkuen -nykytilan arviointi on jaettu seitsemään osa-alueeseen:

  1. Ohjelman toteuttaminen
  2. Liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen
  3. Henkilökunnan osallistuminen, osaaminen ja työhyvinvointi
  4. Lapsen osallisuus
  5. Varhaiskasvatusyksikön pihat, tilat ja välineet
  6. Toiminnallisuus ja motorinen kehitys
  7. Yhteistyö lasten liikkumisen edistämiseksi

Tulokset visuaalisesta tietokannasta

Nykytilan arvioinnin tulokset on koottu visuaaliseen tietokanta Virveliin. Virvelissä voit tarkastella joko maakunnan, AVI-alueen tuloksia tai valtakunnallista tilannetta.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon

Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon aktiivisessa toimintaympäristössä. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved